Nový VITAL ENERGY MODUL of KME/ERI

K dispozícii pre všetkých, čo sa chcú starať o svoje zdravie sami.

Jednoduché na používanie.

 

 

Získaj kontrolu nad svojím zdravím!

Sám za pomoci technologií KME/ERI. Diagnostika za 40 sekund na základe meraní elektromagnetických polí všetkých javov a dianí súvisiacich s Vašim  organizmom. Somaticke, psychosomatické a iné energetické hodnoty viete zharmonizovať touto prevratnou modernou technológiou patriacej do skupiny umelej inteligencie.

 

Hlavné informácie  o KME/ERI

ERI® analytický cloudový systém pristupuje k pacientovi vysoko individuбlne a zameriava sa na zistenie súvislostí medzi manifestovanou chorobou a jej základnou prнčinou. ERI® vďaka softvaru lokalizovanom v cloude a ultrasenzitívnej anténe umiestnenej pri pacientovi, dokáže získať obrovské množstvo dát z organizmu a po ich digitálnom spracovaní v priebehu 40 sekúnd vyhodnotiť kompletný zdravotný stav s následnou korekciou najzavažnejších zdravotných odchýlok.

 

Akй sú výhody vyšeetrenia ERI® ?

– ERI® poskytuje nový zdroj informбcií o celkovom zdravotnom stave.

– Identifikuje najkritickejšie systémy v tele.

– Presne lokalizuje miesto ochorenia a jeho hlavnú  príčinu.

– Identifikuje toxické a patogénnu záťaž (vírusy, baktérie, plesne, parazity a i.).

– Umožňuje skríning psychosomatizácie – dopad psychiky na zdravotný stav.

– Odhaľuje nielen manifestovanйú, ale aj skrytú patologiu.

– Dovoľuje korekciu najzavážnejších nálezov a odchýlok od normy.

– ERI® je prenosné zariadenie – poskytuje možnosť vyšetrenia zdravotného stavu aj na diaľku.

Nový VITAL ENERGY SYSTEM 

Viacej informácií:

 

Promotion video in English

Promotion video in Russian

or

Kúp si VITAL ENERGY KME/ERI a získaj vitalitu,

balanciu, harmóniu a kontrolu nad vlastným zdravím.

Pre viacej informácií:

Pre Viacej informácii píšter na: eri@jerronime.com

Eri – VITAL ENERGY  

/ERI   -analytický systém, ktorý pracuje na princípe umelej inteligencie  /AI/.
A/   Použitie na diaľku
Ako to funguje?
Pacient si zakúpi vlastný digitálny senzor (ultrasenzitívnu anténu), ktorú zapojí do svojho osobného počítača.Lekár alebo vzdialený operátor aktivuje ERI softvér z cloudu do pacientovho počítača a analyzuje výsledky merania pri online spojení pacienta cez internet.
Ultrasenzitívna anténa zaznamenáva elektrické vyžarovanie z orgánov a tkanív  pacient, vrátane signálnych molekúl ako sú hormóny, enzýmy a neuropeptidy, ktoré sa uvoľňujú pri rôznych emočných stavoch.
ERI softvér vie presne ako má vyzerať vyžarovanie zdravého orgánu na základe referenčných markerov. V prípade, že meraný orgán „nevysiela“ správny signál, ERI softvér vygeneruje korekčný signál (vysielaný anténou), ktorý interferuje s miestom patológie. Korekčný signál upravuje elektrické pole vyžarované z miesta ochorenia, čím sa revitalizuje zdravý funkčný stav poškodeného orgánu.
B/   Použitie samostatnou obsluhou
Okrem vzdialenej analýzy zdravotného stavu a jeho korekcie má pacient možnosť spustenia automatického programu na kontrolu zdravotného stavu bez obsluhy lekára alebo iného terapeuta.  Naučiť sa je to  pomerne jednoduché.
Prosdtredníctvom webinárov alebo osobnými  lekciami /prípadne výukov  na diaľku/

Možnosti kúpy Vital energy

 

 

Ponúpkame Vám namiesto Osobných WEBINÁROV – Set anglických a slovenských webinárov, nielen k používaniu tohto modulu. 
PO úhrade

LEN 200 EUR ich môžete mať k stálej dispozícii.

Mám záujem o kúpu Vital Energy KME/ERI a žiadam zaslať zmluvu a ďalšie inštrukcie:

eri@jerronime.com