• No products in the cart.

Nouzové přistání

„Nejsi tu náhodou!

Existence Tě potřebuje. Bez Tebe tu něco bude chybět a nikdo jiný Tě nenahradí!

Zde pramení tvá důstojnost – budeš chybět celé existenci.

Hvězdy, slunce, měsíc, ptáci, stromy, zem – vše je součástí jednoho velkého vesmíru a v něm bude chybět jedno malé místo, které tvoříš Ty a které bez Tebe už nikdo jiný nezaplní.
Když pochopíš to, že jsi spojen s existencí, že má o Tebe zájem, přinese Ti to obrovskou radost. Jakmile se staneš čistým a jasným, spatříš tu nesmírnou lásku, která k Tobě proudí ze všech dimenzí…

Tehdy pocítíš nekonečné štěstí…“

TVORBA

Nový titul ...

Již v prodeji v knihkupectvích Panta Rhei.

Nenechte si ujít originál příběh založený na skutečných událostech s možnými vlivy na budoucnost …
Je možné číst někoho myšlenky?
Dosáhla věda takový pokrok, aby přinesla lidstvu nové léčebné zařízení?
A jsme na to připraveni?
Nestane se nový vynález nástrojem pro manipulaci, mocenské hry a egoistický boj?
Jak ovlivní lásku mezi dvěma lidmi?
Co udělá s mezilidskými vztahy?
A jaká je úloha vědomí v tomto všem?
Čeho všeho je Čtečka mysli schopná?

... v anglické mutaci

Already on sale at Amazon.

Do not miss original story based on real events with possible future impacts…

Is it possible to read someone’s thoughts?
Has science made such progress to present a new healing device to humanity?
And are we ready for that?
Will not the new invention become a tool for manipulation, power games and egotistical combats?
How will it affect the love between two people?
What will it do with interpersonal relationships?
And what is the role of awareness in all of this?
What all is the Mindreader capable of?

První úspěšný titul ...

Co se stane když, změníte své životní nastavení?
Založený na skutečných životních událostech.

... nezávislé pokračování

Návod k životní změně

Kniha napsaná na podnět čtenářů.
Změna života díky obměně sebe – svého nitra a zdraví …

Divadelní hry

Nouzové přistání

ANGLICKÉ NOVINKY

What can happen, if you stop the ordinary life cycles?

This is the story of the Author, based on real life experience, the story which really happened…

They are approaching you… slowly but surely…

Taking over whatever they like in your body consequently also in your mind…

Do you want to know more about kind of a mysticism connected to Mindreader?

PŘIPRAVUJEME

rebelska-1

Nové upravené vydání

Rebelská prezidentka

JINÉ PROJEKTY