• No products in the cart.

„Nie si tu náhodou!

Existencia Ťa potrebuje. Bez Teba tu niečo bude chýbať a nikto iný Ťa nenahradí!

Tu pramení tvoja dôstojnosť – budeš chýbať celej existencii.

Hviezdy, slnko, mesiac, vtáky, stromy, zem – všetko je súčasť jedného veľkého vesmíru a v ňom bude chýbať jedno malé miesto, ktoré tvoríš Ty a ktoré bez Teba už nikto iný nezaplní.

Keď pochopíš to, že si spojený s existenciou, že má o Teba záujem, prinesie Ti to obrovskú radosť. Akonáhle sa staneš čistým a jasným, zbadáš tú nesmiernu lásku, ktorá k Tebe prúdi zo všetkých dimenzií…

Vtedy pocítiš nekonečné šťastie…“

TVORBA

Nový titul ...

Už v predaji v kníhkupectvách Panta Rhei.

Nenechajte si ujsť originál príbeh založený na skutočných udalostiach s možnými vplyvmi na budúcnosť…
Je možné čítať niekoho myšlienky?
Dosiahla veda taký pokrok, aby priniesla ľudstvu nové liečebné zariadenie?
A sme na to pripravení?
Nestane sa nový vynález nástrojom na manipuláciu, mocenské hry a egoistický boj?
Ako ovplyvní lásku medzi dvomi ľuďmi?
Čo urobí s medziľudskými vzťahmi?
A aká je úloha vedomia v tomto všetkom?
Čoho všetkého je Čítačka mysle schopná?

... v anglickej mutácii

Already on sale at Amazon.

Do not miss original story based on real events with possible future impacts…

Is it possible to read someone’s thoughts?
Has science made such progress to present a new healing device to humanity?
And are we ready for that?
Will not the new invention become a tool for manipulation, power games and egotistical combats?
How will it affect the love between two people?
What will it do with interpersonal relationships?
And what is the role of awareness in all of this?
What all is the Mindreader capable of?

Do you want to know more about kind of a mysticism connected to Mindreader?

Prvý úspešný titul ...

Čo sa stane keď, zmeníte svoje životné nastavenie?
Založený na skutočných životných udalostiach.

... zahraničné jazykové mutácie

What can happen if you stop the ordinary life cycles? 

This is the story of the Author, based on real life experience,

the story which really happened…

...nezávislé pokračovania

Návod k životnej zmene

Kniha napísaná na podnet čitateľov.
Zmena života vďaka obmene seba – svojho vnútra a zdravia…

They are approaching you… slowly but surely…

Taking over whatever they like in your body consequently also in your mind…

Divadelné hry

Núdzové pristátie

PRIPRAVUJEME …

rebelska-1

Nové upravené vydanie

Rebelská prezidentka

INÉ PROJEKTY