My všetci si  začíname uvedomovať, že Plastická  chirurgia negarantuje KRÁSU a VEČNÚ MLADOSŤ, pretože  vnútorné starnutie orgánov a tela sa aj tak časom prejaví aj navonok.

LEN vyrovnaný stav tela a mysle, stav balansu zvnútra môže prejaviť znaky omladzovania aj navonok.

KME technológia sa stará o tieto aspekty, diagnostikuje a balansuje Vašu psychiku aj Vaše somatické prejavy.

Staň  sa  BOSSOM svojho života, nenechaj, aby  život manažoval teba!

KME ANTI-AGE system 

Čo je KME ?

Systém umelej inteligencie, Váš osobný pomocník pre zdravý životný štýl.                                     

Skríningový systém pre každého, kto myslí na svoje zdravie a sleduje vývoj vedy.

Dva v jednom                                            

Holistický prístup pri posudzovaní aktuálneho stavu ľudského tela.

Možnosť zásadne pozitívne ovplyvniť zásoby ľudského tela.

Servis                                                             

Cloudové technológie sú základom našej rýchle a spoľahlivé podpory. Zaručuje stabilitu práce, bezpečnosť používania a školenie v používaní Systéme.

So systémom KME môžete vyhodnotiť aktuálny stav ľudského tela.

Systém využíva špeciálny počítačový program ERI ™ -Qlife založený na princípoch „umelej inteligencie“ a sémantickej analýzy.

Základom fyzikálneho princípu systému KME je skutočnosť, že každá hmota pozostáva zo substancie a poľa. Tieto dve časti hmoty sú neoddeliteľne spojené.

Všetky procesy, ktoré prebiehajú v substancii hmoty, sa odrážajú v dynamike zmien v jej poli. Naopak, zmeny v dynamike poľa sa prejavia v dynamike procesov v substancii.

Dynamická intenzita elektrického poľa je jedným zo základných ukazovateľov zmien v hmote.

KME prevádza intenzitu poľa ľudského tela na matematický model vo forme súboru rôznych „markerov“. Systémová databáza obsahuje súbory markerov pre rôzne procesy a stavy organizmu.

Zaznamenaný (naskenovaný) markery ľudského poľa v Systéme KME sa porovnáva s markermi z databázy podľa stupňa ich vzájomnej zhody parametrov.

Vzhľadom na vzťah medzi zmenami v elektrickom póle a dynamikou procesov v hmote, zavádza systém KME nový prístup k udržaniu regulačnej rovnováhy v tele. Tento prístup je založený na regulácii rovnováhy fyziologických procesov v tele s použitím regulácii dynamiky elektrického poľa týchto procesov.

Ako systém «KME – ERI™» funguje. 

Hlavným biofyzikálnymi parametrom metódy KME je dynamická sila elektrického poľa živého organizmu. Túto skutočnosť určuje nerozlučné spojenie medzi dvoma hlavnými stavmi živej hmoty – látkou a poľom. Informácie získané pri analýze dynamiky sily polia sú spektrálne-dynamickým markerom (“obrazom”) aktuálneho stavu. Marker je dynamická digitálna charakteristika elektrického poľa rôznych procesov, ku ktorým dochádza v tele, a ich rôznych kombinácií. Markery popisujú priemerné štatistické charakteristiky týchto procesov.

Software ERI™                                             

Princíp fungovania programov ERI ™ je založený na rozpoznávanie “obrazov”. “Obrazom” (markerom) v systéme KME je dynamická intenzita elektrického poľa, ktorá zodpovedá aktuálnym procesom ľudského tela na danom okamihu.

Za účelom získania informácií o aktuálnych procesoch v ľudskom tele, stavoch jeho orgánov a systémov, reakciách a ich príčinách je marker vyšetrovanej osoby zaznamenaný pomocou senzora porovnaný s priemernými štatistickými markery týchto stavov a procesov, ktoré sú v databáze programe ERI ™.

Softvérové rozhranie systému KME – ERI ™, terminológie a bázy poznatkov sú prezentované v ruštine, angličtine, nemčine, češtine, francúzštine, taliančine, španielčine a poľštine.

Systém KME – ERI™ umožňuje uživateli:    

 • vyhodnotiť existujúce a potenciálne zdravotné riziká.
 • vyhodnotiť vplyv psycho-emocionálneho stavu a osobných psychologických charakteristík na fyziologické procesy a zdravotné ukazovatele.
 • dávať odporúčania o vytvorení dynamického programu zdravej výživy.
 • umožní vám optimálne vybrať komplex biologických prísad.
 • umožní posúdiť funkčnú aktivitu vitamínov a mikroelementov pre korekciu tkanivového metabolizmu.
 • dať odporúčanie na nevyhnutné fyzické (svalové) zaťaženia pre pohybový aparát.
 • na základe korekcie rovnováhy energetických charakteristík obnoviť najlepšiu celkovú pohodu a funkčnosť všetkých systémov tela.
 • umožní posúdiť prognózu účinnosti a trvanie použitia vybraných metód a korekčných programov na dosiahnutie optimálneho výsledku s prihliadnutím k individuálnej reaktivite organizmu a adaptívnym zdrojom všetkých jeho systémov.
 • umožňuje vypracovať zdravotný prognózu, ktorá odráža vzťah, stupeň aktivity a smer procesov a stavov na rôznych úrovniach ľudského tela.

Viacej o  KME Anti-Age !

Konzultant v oblasti Anti-Aging, pri použití v praxi svojich znalostí a skúseností v oblasti korekcie zdravia môže pomôcť klientovi rozvíjať vedomý prístup k jeho fyzickému a emocionálnemu zdraviu, a tým sa tak predĺži jeho aktívny životný štýl.

Odborník v liečebnej výžive, pretože pozná chemické a energetické zloženie rôznych produktov a technológií varenie, môže klientovi odporučiť stravu na základe jeho hmotnosti, veku, zdravia a životného štýlu. Ďalej bude poskytovať rady ohľadne detoxikácie, dýchanie, fyzickej aktivity.

Pre tých, ktorí chcú byť v dobrej fyzickej kondícii, fitness-tréner vytvorí individuálny tréningový program bez preťaženia a pretrénovania. Poskytne pokyny, ako môžu správne a účinné športy slúžiť ako vynikajúci krok k omladeniu tela.

Pre skúseného lekára nebude ťažké začať omladzovacie procesy v tele. Počnúc štúdiom životného štýlu a rytmu života, návykov človeka, zdrojov jeho tela a pokračovať s individuálnym rehabilitačným plánom, môže lekár vytvoriť skutočné podmienky pre omladenie pacienta.

Fyzioterapeut vytvorí individuálny program zlepšenie zdravia v súlade s možnosťami pacienta a jeho zdravotným stavom, zameraný na zvýšenie úrovne fungovanie tela ako celku. A tiež podľa potreby bude radiť a sledovať pacienta.

Špecialista v oblasti psychosomatiky a psychoanalytika poskytne klientovi pochopenie vzťahov medzi situáciami, ktoré zažil, a vnútornými konfliktmi s jeho súčasným psycho-emocionálnym stavom. Bude analyzovať zmeny stavu tela klienta v dôsledku týchto vzťahov. Odporučí individuálny program údržby zdravia.

Špecialista v kozmetickom priemysle nielen vykoná ďalšie kozmetické ošetrenie pre omladenie vzhľadu pleti, ale tiež pomôže oživiť telo zvnútra, čím prispeje k zachovaniu mladosti a dlhovekosti. Dnes pre moderných ľudí je dôležité nielen estetický výsledok. Potrebujú zdravie, skutočnú silu a energiu.

Úspešný človek, ktorý tento systém používa, sa naučia rýchlo a efektívne uzdravovať sám seba.

Získa nové poznatky o svojom tele, ktoré mu pomôžu viesť aktívnejší životný štýl a vytvoriť si vlastný plán, ktorý vyhovuje jeho individuálnym potrebám. A tiež vopred zabezpečiť fyzicky aktívny a duchovne naplňujúci „zlatý vek“.

Používaním KME v každodennom živote môžete včas poskytnúť potrebnú podporu svojmu zdraviu a zdravie svojich blízkych. Pri individuálnom použití systému môže každý člen rodiny vytvoriť optimálny prístup k svojmu životnému štýlu s prihliadnutím na potreby a schopnostiam tela v oblasti výživy, fyzickej aktivity a odolnosti proti stresu.

Pre koho je KME Anti-Aging                                                  

 • Pomocou modulu KME Anti-Aging si každý môže prevziať kontrolu nad svojím vekom.
 • Milovník zdravého životného štýlu bude mať možnosť zvoliť si vyvážený príjem živín a optimálne fyzickú aktivitu.
 • Moderný človek bude schopný zlepšiť svoj výkon v práci a kvalitu zdravia.
 • Starajúca osoba bude môcť dať svojim rodičom prostriedok k dlhovekosti, a milovanej osobe prostriedok na udržanie kvality života.
 • Obchodník v tom nájde vysoko kvalitné a vysoko ziskové podnikanie.

Viacej  informácií  nájdete na:     https://en.kmedex.eu

Informácie o  Kúpe, obstaraní ANTI AGE ERI?

O zaškolení a technickom vybavení

pri inštalácii získate  tu:

eri@jerronime.com