Nouzové přistání

„Nejsi tu náhodou!

Existence Tě potřebuje. Bez Tebe tu něco bude chybět a nikdo jiný Tě nenahradí!

Zde pramení tvá důstojnost – budeš chybět celé existenci.

Hvězdy, slunce, měsíc, ptáci, stromy, zem – vše je součástí jednoho velkého vesmíru a v něm bude chybět jedno malé místo, které tvoříš Ty a které bez Tebe už nikdo jiný nezaplní.
Když pochopíš to, že jsi spojen s existencí, že má o Tebe zájem, přinese Ti to obrovskou radost. Jakmile se staneš čistým a jasným, spatříš tu nesmírnou lásku, která k Tobě proudí ze všech dimenzí…

Tehdy pocítíš nekonečné štěstí…“

TVORBA

Nový titul ...

Již v prodeji v knihkupectvích Panta Rhei.

Nenechte si ujít originál příběh založený na skutečných událostech s možnými vlivy na budoucnost …
Je možné číst někoho myšlenky?
Dosáhla věda takový pokrok, aby přinesla lidstvu nové léčebné zařízení?
A jsme na to připraveni?
Nestane se nový vynález nástrojem pro manipulaci, mocenské hry a egoistický boj?
Jak ovlivní lásku mezi dvěma lidmi?
Co udělá s mezilidskými vztahy?
A jaká je úloha vědomí v tomto všem?
Čeho všeho je Čtečka mysli schopná?

... v anglické mutaci

Již je v prodeji na Amazonu.

Nenechte si ujít originální příběh založený na skutečných událostech s možnými budoucími dopady…Je možné číst něčí myšlenky?
Udělala věda takový pokrok, aby lidstvu představila nový léčivý prostředek?
A jsme na to připraveni?
Nestane se nový vynález nástrojem manipulace, silových her a egotistických bojů?
Jak to ovlivní lásku mezi dvěma lidmi?
Co to bude dělat s mezilidskými vztahy?
A jaká je v tomto všem role povědomí?
Co všechno dokáže Mindreader?

První úspěšný titul ...

Co se stane když, změníte své životní nastavení?
Založený na skutečných životních událostech.

... nezávislé pokračování

Návod k životní změně

Kniha napsaná na podnět čtenářů.
Změna života díky obměně sebe – svého nitra a zdraví …

Divadelní hry

Nouzové přistání

ANGLICKÉ NOVINKY

The Human Race has been lost in the cycles. The Human Machines are about to be demolished…

What are  we doing here? On this  planet? What  is  the  main  purpose?

What can happen, if you stop the ordinary life cycles?

This is the story of the Author, based on real life experience, the story which really happened…

They are approaching you… slowly but surely…

Taking over whatever they like in your body consequently also in your mind…

Do you want to know more about kind of a mysticism connected to Mindreader?

PŘIPRAVUJEME

rebelska-1

Nové upravené vydání

Rebelská prezidentka

JINÉ PROJEKTY