Jerronime® podporuje zakladanie centier Alternatívnych foriem medicíny, alebo skôr povedané centier, ktoré sú príkladom spolupráce klasickej medicíny a alternatívnych foriem, pretože ich cieľom je ZDRAVÝ ČLOVEK AKO CELOK. 

Nie jeho jednotlivá časť, nie jeho telo alebo len psychika. Vždy ide o celok. 

Odjakživa to bolo takto pochopené a v praxi využívané, či už v Indii, alebo v čínskej medicíne, ktorá má najbližšie k dnešnej klasickej medicíne, zakladateľom ktorej bol slávny grécky lekár Hippokrates. Aj ten vychádzal zo základného pravidla, a síce, že ľudské telo je jednotný celok a dôsledok nie je možné vyliečiť bez poznania príčiny. 

Dnešná klasická medicína sa od tohto pôvodného námetu značne odklonila, teraz rieši len jednu „oblasť špecializácie”, pritom to takto v ľudskom tele vôbec nefunguje.

Snažíme sa priniesť prepojenie medzi systémami ľudského tela. Snažíme sa vytvoriť most medzi klasickou medicínou a alternatívnymi formami, most medzi „psyché” a „soma” – mysľou a telom.

V dnešnom svete práve tá ovplyvňuje a spôsobuje väčšinu všetkých chorôb.

No a hlavne – snažíme sa primäť ľudí k tomu, aby začali počúvať svoje telo a dušu, aby sa venovali prevencii skôr, ako je neskoro, aby získavali povedomie o následkoch a dôsledkoch, o príčinách a súvisiacich javoch, aby vedeli byť sami sebe lekárom.

Na dôvažok prinášame – excelentné formy diagnostiky a liečby, ktoré odstraňujú práve tie najhlbšie „chyby v programe” a po ich odstránení prinášajú priam zázračné výsledky.

Buďte k sebe a svojmu telu pozorní!

Učte sa o tomto zázračnom mechanizme danom vesmírom. 

A hlavne, spoznajte liečbu, ktorá vás vždy berie ako celok a odhaľuje základné zdroje vašich problémov.

Vie tu byť pre Vás

  • CME/ERI, 
  • tím meditačných školiteľov a mnoho ďalších, ktorí sa postarajú o vaše telo, zdravie, krásu…

Tešíme sa na vás.