Nuklearny Kod

Vyzerá to tak, že predikcie sa napĺňajú… Napísané ako výstraha často predtým, ako k niečomu vôbec došlo. Aspoň tak o tom svedčia posledné udalosti v podobe epidémie.

Kde náš môže zaviesť ľudská myseľ a jej slepota, ktorá bráni vidieť jasne, čo sa vôkol nás deje?

Sláva, peniaze, moc, ego – všetky aspekty, ktoré vždy viedli len k zaslepenosti a k nejakej katastrofe na záver.

Presne tak, ako sa dialo nedávno.

A pritom existuje tak krásne riešenie, ako byť zdravým, šťastným, a hlavne mať svoj zdravotný status plne pod kontrolou. Ako sa nestávať obeťou nefunkčných štátnych či vládnych zdravotných systémov, ako nestrácať svoju osobnú slobodu a ako nebyť závislým na  „vyspelosti“ zdravotného systému, ktorý dotujeme svojimi daňami.

Je potrebné len vyčistiť svoju tradičnú a konvenčnú myseľ a vyjsť z ulity. Vidieť jasne. Vziať svoj život pod vlastnú kontrolu a prestať byť len obeťou. Potom nás nemôže ovplyvniť ani epidémia a ani šialenstvo z toho vyplývajúce.

Rok vydania: 2019

Jazyk: SK